Gräsbeteskött är att föredra av flera orsaker

Det finns fler aspekter på detta att äta gräsbeteskött, dvs djur som är uppfödda på naturlig väg, utan kraftfoder och stressväxt. Men som vanligt får man vara observant och inte alltid köpa all reklam, kött från Brasilien ska man tydligen akta sig för, de jobbar med falsk marknadsföring enligt SR/ekot.

Här i familjen köper vi allt kött via ekobeställarna, de finns i Göteborg och Östersund, men säkert kan man hitta fler ställen som saluför gräsbeteskött. Gröna gårdar är ju ett annat ställe där man kan köpa lådor av gott och nyttigt gräsbeteskött. Kostdoktorn har sammanställt en utmärkt lista över gräsbeteskött. Naturkött innehåller ju en mycket högre halt av omega 3 och då vår moderna kost är väldigt riklig på omega 6, måste vi se till att öka kvoten av omega 3. Vill man främja sin hälsa bör man se över sitt intag av omega 3. En parantes att fundera över är att Weston. A. Price såg vid sina forskningsresor till naturfolk att de som levde vid haven hade den bästa hälsan och det berodde på att deras kost var rik på omega 3.

Naturbeteskött/gräsbeteskött är inte bara bra för vår egen hälsa, den är också livsviktig för miljön och vår natur.

WWF skriver om naturbeteskött så här:

Biologisk mångfald

Betesdjuren håller landskapet öppet med  en rik biologisk mångfald av växter, fåglar, insekter och andra småkryp. Många av de arter som hör hemma i naturbetesmarkerna är rödlistade (ca 500 enligt Artdatabanken). Det innebär att deras framtid är osäker eller hotad. Djurens bete, tramp och spillning är viktiga förutsättningar för artrikedomen i naturbetesmarkerna.

Energisnålt

Att äta naturbeteskött är ett bra sätt att spara energi! Det går åt mindre energi att producera naturbeteskött än annat nötkött. Att producera kött med hjälp av kraftfoder, vilket är det vanliga sättet numera, kräver 5–8 gånger mer energi. För 1 kg naturbeteskött går det inte åt mer energi än att odla 1 kg bönor.

Minskat näringsläckage

Naturbeten och andra gräsmarker läcker mindre näring (fosfor och kväve) än åkermark till vattendrag, sjöar och hav. Naturbetesmarkerna tillförs ingen gödsel förutom vad djuren själva släpper ifrån sig. Genom att låta djuren gå och beta i naturbetesmarker och på permanenta vallar, i stället för att stå inne och äta kraftfoder, kan övergödningen till haven minskas.
Vill du vara en av dem som bidrar till en egen god hälsa och också till Jordens hälsa…

2 kommentarer

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*