Hur vill du att jorden ska lämnas över till kommande generationer?

gräsbetesDenna köttskatt-diskussion går vidare på bloggar som Köttskatt, Ja tack! och  Varför köttskatt är ett absurt förslag och Världen behöver mer kött av rätt sort, i diverse socialmedier och i Svd debatt och också  i en bra debattartikel på News Mill av Jonas Wangsten
Där saxar jag lite ur den artikeln:
”Djur som är naturligt uppfödda på artegen föda är en väldigt viktig del i framtidens jordbruk. Då får vi nyttigare kött, friskare djur och människor, energieffektivare matproduktion, bättre klimat, större yta för matproduktion, näringsrikare jordar, större matjordslager, ökad biologisk mångfald och en levande landsbygd. ”

och här kommer något jag ofta sagt:
 ”Det första felet som många gör är att jämföra 1 kg av olika råvaror och visa på hur stor klimatbelastning detta kg har. Hur fel det blir är lätt att se om man tittar på ytterligheterna nötkött och gurka. Givetvis måste alla matvaror viktas så att de ger samma ”nytta” för kroppen vad gäller tex energi och näring.”

Här kommer ytterligare något jag ofta sagt:
”Om kor och får rapar metan eller grisar skiter är alltså inte relevant då djuren ingår i ett kretslopp. Det intressanta är hur de får sin mat. Fritt betande idisslare har det funnits under väldigt lång tid. Betydligt fler förr i tiden än idag så därför är det svårt att föra fram idislare som klimatbovar. Det intressanta är att titta på hur vi idag föder upp våra djur. I allt större utsträckning får inte djuren söka sin egen föda utan vi matar dem med sådant vi odlar. Anledningen till att vi ger tex kor kraftfoder har främst tre anledningar. Spannmål är satt under stor prispress och därmed billigt, med ökad stordrift blir det enklare att hålla djuren installade eller i feed-lots samt att djuren växer snabbare med kraftfoder. Som jag nämnde tidigare så är det genom odlingen som jordbruket frigör klimatgaser. Det är alltså inte djurens fel att det får fel mat. Tex kor, som de flesta säkert vet, är inte gjorda för att äta spannmål utan är rena gräs/lövätare. De blir sjuka av för mycket kraftfoder och köttet får en sämre fettsammansättning.”
Detta gäller oss människor också, äter vi det vi är skapade för fiser vi knappt

IMAG0271-150x150Jonas skriver mycket om
( läs mer i länken ovan):
Så hur bör vi föda upp djur? Jo, givetvis genom att ge dem artegen föda och att de får utöva sina naturliga beteenden. För idisslare innebär detta att de skall beta gräs och löv så länge säsongen tillåter och att de får hö eller ensilage under den kalla årstiden. Den enda bundna klimatgasen som frigörs då är den diesel som krävs för att hantera ensilaget. Om du vill titta närmare på hur man kan föda stora mängder djur på ett naturligt sätt och på en liten areal så rekommenderar jag ett besök på www.polyfacefarms.com.”

Även Per Wikholm på LCHF.se har skrivit långt och bra om Därför är köttskatt klimatkorkat och miljövidrigt
”Gräsbetande kor och andra idisslare är det optimala sättet att framställa näringsrik, mänsklig föda från solkraften som får gräset att växa. Att straffbeskatta idisslare mer än höns och grisar (för att inte tala om spannmålsprodukter och sojaprodukter) är det sämsta vi kan göra för klimatet, miljön och den biologiska mångfalden. ”
Även här kommer han in på idisslarnas fisande och rapande
”Den grundläggande ideologin bakom denna syn är att idisslande djur som pruttar och rapar metan är de stora klimatbovarna. Kossor har i denna debatt framställts som värre klimatbovar än flygplan och bilar. Metanbildande bakterier anses vara bland de första livsformerna på jorden. De har funnits i cirka 3,5 miljarder år (3 500 miljoner år). Det idisslare gör är helt enkelt att de härbärgerar en stor mängd metanproducerande bakterier i sina magar (vi gör det också men i mindre omfattning, ät ärtsoppa och se vad som händer). Vi vet lite om hur mycket metanproducerande bakterier de växtätande dinosaurierna härbärgerade däremot vet vi att termiter också härbergerar metanproducerande bakterier. De idisslande däggdjuren har funnits i 55 miljoner år. Till att börja med var de små som kaniner men de växte i storlek och spred sig till jordens alla kontinenter (Australien och Antarktis undantaget). Under denna period av idisslarnas utrbredning över jorden SJÖNK jordens medeltemperatur. Nu utgör de en grupp djur som innefattar bland annat sådant som kor, getter, får, hjortar, rådjur, bufflar, bison, älgar, renar, giraffer och lamadjur.

 All den metan som gräsbetande nötkreatur producerar är med andra ord en del av ett biologiskt kretslopp av metan som funnits sedan liv uppstod på jorden. Så länge idisslare äter sin naturliga föda och inte utfodras med kraftfoder (spannmål och soja) baserat på fossila bränslen (konstgödsel, besprutning, långa transporter, raffinering) så innebär detta att de netto inte släpper ut en enda kolatom i atmosfären som inte har uppstått genom fotosyntes = ren solenergi.”

IMAG0272-150x150Sedan kommer det alldeles underbar tänkvärd ironi:
”Numera är vi ju inte i Sverige heller något industriland att tala om. Sverige avindustrialseras i nästan lika snabb takt som vi lägger ned vårt jordbruk och låter betesmarker bli skog. Detta är dock absolut ingenting vi behöver oroa oss för enligt den nu rådande överideologin. Eftersom så få arbetar med jordbruk i Sverige är vi ju ett utvecklat land, eller hur? Att en stor del av befolkningen skulle sysselsättas med att producera mat är ju en helt barbarisk tanke. Nej, nej, nej… det är mycket mer effektivt att ungefär en tiondel av arbetskraften går arbetslös, i synnerhet ungdomarna där arbetlösheten är ungefär dubbelt så stor.

 Nej, att producera bra mat är någonting primitivt som en utvecklad civilisation inte bör syssla med enligt Jordbruksverket. Det är ju självklart mycket effektivare att vi importerar fossilbränslebaserad kött från Danmark (baserad på spannmål och soja fråm USA och Brasilien). Och om 20 procent av ungdomarna är arbetslösa så är det mycket modernare och bättre att att ge ett RUT-avdrag för att klippa gräsmattorna och tvätta skjortorna åt den stressade medelklass som är fullt sysselsatt med producera produktiva PowerPoint-presentationer som de kan visa för varandra. Att tänka sig att en större andel av arbetskraften skulle vara sysselsatt med något så bakåtsträvande som att producera ekologisk hållbar mat är givetvis otänkbart.”

hhmm…

4 kommentarer

 1. Bra sagt Mariann! 🙂 utan e, ännu mer :-))

  Varför finns inte en endaste kommentar i detta så ofantligt viktiga ämne?

  Visst är det märkligt – allt detta ifrågasättande av vad som evolutionen skapat?.

  Hur kan någon inbilla sig att vi som människor utvecklats till vad vi är idag – utan artegen föda?

  Människans artegna mat är bland annat kött och fisk, spannmål finns inte ens med …

  Ett av bevisen är att människan inte kan överleva utan vitamin B-12. (det senaste i lögner jag läst om B-12 är att; äter man bara sin surkål, så får man all vitamin B-12 man behöver!? Blir en lögn berättigad och er sann pga en annan lögn?

  Det är lögn!.

  Vitamin B-12 är ett vitamin från animalier, från djurriket. Alla vitaminer är essentiella = livsnödvändiga. Det finns inget annat sätt för en människa att få i sig vitamin B-12, – än via apotekstabletter eller via diverse köttprodukter. Det spelar ingen roll, – vi kan ljuga – klart vi kan ljuga … , låtsas som om vi får i oss B-12 via veggismat, men det är ändå lögn, det är ljug –. med förfärliga konsekvenser för människosläktet.

  Vi måste då vara medvetna. Vi ska vara medvetna om att vi riskerar att skada okunniga människor, som omedvetet kan få många livshotande sjukdomar, allt pga B-12-brist. …. (det finns fler brister.) Denna B-12-brist,när den gått tillräckligt långt blir irreversibel = obotlig.. Ir-re-versibel betyder att kroppen inte kan kompensera. Det som skett har skett och är, det är … tyvärr.ett befintligt faktum.

  Jag blir både ledsen och oroad av kravet på PK,– som för mig inte längre betyder Politiskt Korrekt, utan mera Politiskt Korrupt. Politisk Korrupthet styr över kunskap erfarenhet och vetenskap.

  Hur hanterar vi det?.

  Det är alltför lätt att manipulera både logik och vetenskap. Vi måste lära oss att epidemiologi är allt annat än vetenskap.

  Epidemiologi är endast och enbart statistik. Vem var det som sa att statistik är lögn? jo, visst var det Mark Twain; Det finns tre slags lögn: lögn, förbannad lögn och statistik.. Den sanningen är fortfarande en sanning. http://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik

  Tyvärr är det fortfarande så, man tar lite statistik och i samförstånd, så hävdar man statistiken vara en sanning och värst av allt, dessutom en äkta sanning.

  Hur blev det så? .

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*