Rädda mannen!

Naturskyddsföreningen driver en kampanj, de skriver:

”Nu startar vår kampanj ”Rädda mannen!” ett annorlunda ”artprojekt” om de miljögifter som hotar människans reproduktionsförmåga. Många produkter i vår omgivning innehåller ämnen som påverkar våra hormoner.

Särskilt mannens fertilitet är i fara. Det behövs en betydligt tuffare kemikaliepolitik och Sverige kan gå före och driva på utvecklingen i rätt riktning.

Hormonstörande kemikalier kan förstärka, försvaga eller kortsluta kroppens egna signaler. Kända miljögifter som DDT, PCB, DEHP och tributyltenn kan påverka hormoner, men det finns många andra ämnen med effekter som fortfarande är okända eller bara delvis kända. Dessutom kan flera olika ämnen i en kemikalie-cocktail förstärka varandra eller samverka så att ytterligare effekter uppstår.”

Paleofriend skriver om detta och nämner också att sojan nämns i naturskyddsföreningens publikation, så här skriver Paleofriend:

”I samband med kampanjen har man tagit fram en rapport; Rädda mannen – Miljögifter påverkar fertilitet och utveckling, som borde läsas av alla, man som kvinna. Där får man en rätt bra bild av vad som håller på att hända. Vi har sett hur art efter art i djurriket har drabbats av miljögifter, och det är bara naivt att tro att människan inte skulle drabbas. Efter en genomläsning av rapporten kan jag säga att situationen egentligen är mycket värre än vad som framgår. För att ta ett exempel: Ordet soja nämns bara två gånger, och då nästan i förbifarten.”

Läs vad Holistic skriver om soja.

 

 

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*