LCHF bäst i test enligt SBU!

ona_lKostdoktorn skrev ju i går att en jordbävning kan vi förvänta oss i morgon och nu har den kommit den SBU rapport som Andreas syftade till skulle orsaka en jordbävning, och det gör den!

Jag tror vi också kan likna den vid en tsunami -våg, då jag är säker på att den kommer sprida sig lika kraftigt och långt bort och brett som en sådan…
Läs vad kostdoktorn skriver om jordbävningen.

SvD skriver:

Det finns ingen bevisad ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar vid strikt lågkolhydratkost. LCHF-kost är dessutom mest effektiv på ett halvårs sikt för att gå ner i vikt för personer med fetma. Det visar en ny SBU-rapport som väntas leda till att LCHF erbjuds som ett av flera standardalternativ inom sjukvården. ”

De skriver vidare:

Lågkolhydratkost, även den strikta, ger större viktnedgång på sex månader för personer med fetma, jämfört med lågfettskost.

• Detta sker utan att forskare har pekat på några negativa effekter på blodfetter så länge vikten fortsatt är lägre.

• Det saknas över huvud taget belägg för att lågkolhydratkost skulle medföra ökad risk för hjärtsjukdomar.

Det saknas även belägg för att lågkolhydratkost med mycket mättat fett skulle medföra ökad risk för hjärtsjukdomar. Eftersom forskningsunderlaget är begränsat i detta avseende kan det, enligt SBU, ändå finnas skäl till viss försiktighet med allt för mycket mättat fett.

– Det viktigaste resultatet tycker jag är att vi inte hittat några belägg för ökade hälsorisker som en följd av lågkolhydratkost, säger Jonas Lindblom som är projektledare på SBU.

Han påpekar att detta varit en ofta återkommande farhåga. Så sent som i somras gick flera professorer ut och varnade för att en försämrad hjärthälsa bland yngre kvinnor skulle kunna bero på LCHF-kost. Andra forskare bemötte detta med att snarare hänga ihop med ändrade rökvanor i denna grupp.

– Vi har inte hittat något stöd i forskningen för att lågkolhydratkost skulle leda till sämre hjärthälsa eller ökad dödlighet, säger Jonas Lindblom.

SBU brukar inte ge några egna kostrekommendationer.

– Men en rimlig tolkning av vår rapport bör vara att sjukvården i fortsättningen erbjuder även lågkolhydratkost som ett alternativ för patienter med fetma, säger Jonas Lindblom.

Detta bör förflytta LCHF från en ”modediet” och därmed något tillfälligt och övergående (som ju många har hoppats) in till det ”bestående” och in i ”finrummet”!!

Detta har ju jag alltid hävdat när jag stött på att man ser LCHF som något övergående och en hype och en modediet.
Nej, LCHF är för bra för det och ger många sjuka och feta ”hopp om livet” och detta måste ju förr eller senare speglas även brett i befolkningen och ända upp till toppen och tom Slv med tiden…

Nu är det bara å vänta och se hur denna våg far genom Sverige och övriga världen!
För när den börjar tillämpas i sjukvården då ni!

Bilden hämtad från Tsunami laboratory

3 kommentarer

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*