Gårdsbutiker ökar kraftigt!

”Svenskarna vill ha närodlad mat, och nu tänker lantbruken nytt. Gårdsbutikerna blir allt fler och jordbruken som satsar på egen förädling har ökat med 50 procent på bara några år.

– För tio år sedan var ekologiskt trenden, i dag är det närodlat som gäller, säger Rebecka Milestad, jordbruksforskare på KTH i Stockholm till Dagens Nyheter.

Enligt Lantbrukarnas riksförbund, LRF, finns i dag närmare 850 gårdsbutiker, vilket är en ökning med 25 procent sedan 2007.
Ännu fler är de lantbruk som satsar på egen förädling av det som producerats på gården. Sedan 2007 har de gårdar som satsar på att själva göra till exempel ost, korv och sylt ökat från 602 lantbruk till drygt 900 i dag.

Trenden mot alltmer närproducerat märks också på mindre slakterier och mejerier, som också de blir fler.
Det är en utveckling som går hand i hand med konsumenternas beteende. Fyra av tio konsumenter köper närodlat minst en gång i veckan, enligt en undersökning som Handelns utredningsinstitut gjorde tidigare i år.

Drygt tusen personer ingick i undersökningen. Främsta skälet till att man väljer närproducerad mat är hänsyn till miljön. På frågan varför man väljer att handla närproducerad mat svarade 67 procent att det var av miljöhänsyn. Ett annat viktigt skäl var att gynna den egna bygden.”
Skriver Dagens Handel

ÄNTLIGEN!! Då går alltså att påverka! Läs gärna den feta raden en gång till och betänk vad du kan göra…. det är alltid konsumenternas pengar som styr utvecklingen.

 

 

2 kommentarer

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*