Del 8 vitamin D3: Att vara människa, det är fint det, tycker jag

Att vara kvinna är fint.
Det betyder inte att det är bättre och finare att vara kvinna än att vara man. Män och kvinnor kompletterar varandra. Utan den ena – inte den andra. Sexuell preferens är en annan sak, män och kvinnor kompletterar fortfarande varandra. Jag väljer nu medvetet bort uttryck och formuleringar som HEN. Jag tom sticker också ut hakan och talar om att jag anser att det är skadligt för barn att växa upp utan att veta om att de har ett kön, att de har en egen könstillhörighet. ”Hen”-ideologin har inget med pojk-och-flickkläder att göra. ”Hen”-ideologin har heller inget med flick-och-pojklekar-leksaker att göra. ”Hen”-ideologin handlar inte om individualitet och personlig utveckling för individen, som att växa som människa. Näe, ”hen” handlar om makt och politik och en stor portion annat.

Så fick jag sagt det, nu raskt över till vitamin D3 och kvinnor.

Många har ju önskat ett kvinnligt perspektiv på vitamin D3, så starkt att en och annan tom hittat till min mailbox. Vissa sjukdomar drabbar båda könen, andra är mer könsspecifika, men en sak är säker, jag vet ingen sjukdom eller något sjukdomstillstånd som minskar ifall man har brist på vitamin D3. Tvärtom verkar sambandet vara, mera sjukdom vid brist på D3 och allmänt friskare vid höga D3-nivåer. Ä så länge finns inte många studier där man intervenerar och ger en rejäl dos av förmodat verksamt ämne, tex. Vitamin D3 och jämför med ett sockerpiller, men de kommer, det är bara det där med pengar igen, vem ska betala för det?. Det finns däremot gott om epidemiolgi*, det jag tycker är ”fusk”, det går inte att dra några riktiga slutsatser av de fenomen man ser på, men det kan ju peka på vad vi ska studera i riktiga studier. Tills dess de tillförlitliga studierna kommer, måste vi förlita oss på oss själva. Vi ska lära oss att kritiskt granska, se vem-vad-vilka som tjänar pengar och-eller status på ”nyheten”, inklusive forskares till synes självklara samband och ”det vet alla”-påståenden. Det äldsta och mest kända är väl att man får hjärtinfarkt av smör (mättat fett) och att av smör får man högt och ”dåligt” kolesterol. Suck!

En sann nyhet är att D3-bristen verkar sprida sig som en löpeld över jordklotet. Även i länder med verkligt mycket sol, på de rätta breddgraderna, där människohuden har en möjlighet att bilda D3 året om, till och med där sprids vitamin D3-bristen. Undrar varför? Lite elakt tänker jag för mig själv, jag borde nog köpa aktier i solskyddskrämindustrin? Obs! Det var ett dåligt skämt, det är en ironi.

Jag tjatar på om vitamin D3 – siffran TRE är viktig, alltför mycket talar för att människan inte mår bra av för mycket D2. Välj D3 i rätt dos för dig, det är hög tid att börja supplementera nu. Doserna kan man läsa sig till, eller räkna på behov D3, per 10 kg kroppsvikt, 1000 enheter D3 per 10 kg människa. VDC (Vitamin-D-Council) stoppar ju sin rekommendation vid ca 5000 enheter per dag, undantag ammande 6000 enheter, trots att deras rekommenderade blodnivå av D3 med stor sannolikhet kräver en högre dos om man är av storlek mer än 50-60 kg. Ju mer man väger, desto mera D3 behöver man. Ju mer fett man bär på, desto mer D3 behöver man och ju mörkare hud, desto mer D3. Vill man sedan kontrollera vilken D3-koncentration man uppnått, så är det bra att vänta 8-12 veckor innan blodprovet tas. Kom ihåg att be om rätt prov, sjukvården har inte riktigt hängt med vetenskapen här, 25(OH)D = 25 hydroxy vitamin D. Jag känner en riktigt mörkhyad man, han har precis börjat med D3, det ska bli mycket spännande att se vilken dos han behöver för att komma upp i en ordentlig vitamin D3-nivå, ännu mer intressant blir att se om hans ”krämpor” kommer att försvinna.

Vad händer i människokroppen utan eller med för lite vitamin D3? Vitamin D3-brist är väldigt jämställt och demokratiskt, det kan drabba alla, alla nationaliteter, alla åldrar, inklusive foster. Är man ett foster i mammas mage, så kan man födas med ett uppmjukat dåligt skelett, som lätt går sönder, frakturerar, kanske redan vid födseln, alltså engelska sjukan eller rakit. Då brukar föräldrarna beskyllas för att ha misshandlat sin lilla nyfödda bebis. Vi vet ju att det finns ett starkt samband med låga D3-nivåer hos gravida + fortsatt låga nivåer hos deras barn och risken att barnet sedan insjuknar i typ1-diabetes. Finland fick en kraftig ökning i antal typ1-insjuknanden efter att man tagit bort rekommendationen om högdos D, man gjorde en hel del andra ändringar i hälsoinstruktionerna också. Får man sin D3-brist i bardomen blir man sjuk, allmänt skröplig, man tål alla sjukdomar sämre, blir sjukare. Man får ett mjukt dåligt skelett och ofta deformerad bröstkorg och bäcken. Ett deformerat trångt bäcken gör det omöjligt att senare föda barn på naturlig väg i vuxen ålder. Får man sin D3 brist senare i livet, alla varianter finns … allt från tidig barndom till alla åldrar i vuxen ålder, så vet vi att hela sjukdomspanoramat blir förvrängt, förvärrat, allt blir svårare att bota och dödligheten ökar.

Så det blir inga garanterat friska bebisar om den blivande mamman har D3-brist. Det är bara att lista svåra kroniska sjukdomar, typ1-diabetes ökar, vi får inte heller glömma risken för den blivande mamman utvecklar typ2-diabetes, vilket ytterligare ökar risken för fostret, generellt. Risken för astma och allergier ökar, risken för infektionssjukdomar ökar, jag skulle vilja veta hur D3-nivåerna ligger vid de olika barncancrarna, det finns medfödd barncancer. Psyke och hjärnans utveckling – kan det vara så illa att risken för autism ökar? … andra problem med beteende? Så tror jag, men få vågar prata om det. Om den blivande mamman har närmast noll i vitamin D3-koncentration, har hon då ökad risk att få ett autistiskt barn? Det verkar vara så. Det finns ganska många sjukdomar vars risk ökar för det blivande barnet – ifall den blivande mamman har D3-brist. Det blir inga friska barn med garanti – om barnet har D3-brist – och om den blivande modern har D3-brist. Det skulle kosta så lite i kronor och ören och spara så mycket lidande om vi kunde se D3-tillskott som lika naturligt som mat.

Växande barn ska naturligtvis inte ha vitamin D3-brist. Tonåringar ska naturligtvis inte heller ha D3-brist … sen ska unga kvinnor heller inte ha D3-brist, inte medelålders kvinnor, inte menopausala kvinnor heller eller kvinnor över pensionsåldern. Särskilt drabbade är rökare, anorektiker, ortorektiker och de som är rädda för att åldras, de som inte vill att livserfarenheterna och skrattrynkor ska synas. Ingen ska ha vitamin D3-brist, varken människor eller djur. Och ja, man börjar se och inse att även djuren blir sjuka utan vitamin D3, när de stallas i lokaler utan möjlighet till solljus.

Med andra ord borde våra myndigheter verkligen slå på trumman för att informera om denna lättbehandlade pandemi. Det skulle inte kosta mycket heller, faktiskt så lite pengar att de allra flesta skulle ha råd att betala sina egna D3-kapslar själva. Nog med moralpredikningar.

Ok, vi ser på flera sjukdomar som drabbar kvinnor, som det verkar … om kvinnor har för låga D3-nivåer i blodet. Bröstcancer, visst, det existerar även bland män, då mycket ovanligt, men jag skulle gärna betala lite extra för att få veta vad för D3-koncentration de män som får bröstcancer har. För vi vet att kvinnorna med de största, mest elakartade och mest snabbspridda bröstcancerknölarna, de har låga D3-nivåer. I USA är man mycket bekymrad över att både African Americans och andra invånare med mörkare hud, som Hispanics har ett högre insjuknande i bröstcancer, i de flesta sorters cancer, faktiskt, de har också högre dödlighet och sämre behandlingsresultat. Men vi har rätt bra behandling för de olika typerna av bröstcancer, fler överlever och vi hittar nya sätt att upptäcka sjukdomen, att behandla den, vi ser även på ärftligheten m.m. Visst vore det fint om vi la till vitamin-D3 i behandlingsarsenalen?

En annan kvinnlig cancer, äggstockscancer, den brukar vi inte tala om, för den är så otäck, ”rälig” säger vi i Skåne. Rälig innebär att den är svår/problematisk/inte så lätt hanterbar … där har ju männen sin testikelcancer, som man lärt sig behandla riktigt bra.
Vi brukar inte prata om äggstockscancer, jag vet inte riktigt varför? Kanske för att den nästan alltid upptäcks (för?) sent. ”sent” brukar innebära att behandlingen inte funkar så bra och patienten dör. Men av det lilla jag sett av i studier om äggstockscancer och vitamin D3, så gäller samma som för alla andra cancersorter – de med hög D3-koncentration, de överlever bäst och mest och längst. En anledning till svårigheterna med äggstockar är kanske att de ligger väl skyddade, ganska långt ner i buken, nedom navelhöjd. Med lite putmage är det ännu svårare att känna dem om man klämmer på magen. Hade det varit bättre ifall vi haft våra äggstockarna hängande utanför kroppen, som männen har sina testiklar, lätt synliga, lätt att känna efter knölar på, med ständig kylning? Jag tror inte det, vi får lära oss mer om vad som orsakar cancerceller att börja växa ohämmat, leva så sunt vi bara kan och med det vill jag säga kontrollera D3-nivåerna. Ett litet ps, vad gäller ovariecancer, de nya blodprover man börjat använda för att försöka screena, för att hitta tumörerna innan de ger symptom verkar inte ha någon ”effekt” på kvinnors överlevnad i äggstockscancer. Man hittar inte dessa cancrar tidigare, trots blodprovstagningen.

Det finns många så kallat kvinnliga sjukdomar … låter förfärligt ju, jag vill inte ha en sjukdom bara för att jag är kvinna. Kan det finnas speciella ting med oss kvinnor? Har vi kanske inte lika starka immunförsvar som män? Det är inte rättvist, Nä, livet är allt annat än rättvist. Vem sa det … att livet är rättvist? (men vi slipper åtminstone testikel- och prostatacancer). Har vi sämre immunförsvar än män? Njae, vi har åtminstone ett annorlunda immunförsvar. Vi måste definitivt ha ”annorlunda” immunförsvar. Det är bra, det är tur det, annars hade vi inte kunnat fullfölja en graviditet. Kvinnokroppen skulle gjort sig av med fostret, behandlat fostret som en infektion, kanske. Det finns kvinnor som hela tiden får missfall, för deras immunförsvar angriper fostret och det blir en spontanabort. För att kvinnans och mannens immunförsvar inte är kompatibla kvinnas

Graviditeter är väldigt speciella för kvinnokroppen, det är mycket spännande och intressant när man väl sätter sig in i det hela. Under graviditeten sätts en ”mekanism” i gång som hela tiden prioriterar fostret. Fostret, kan man säga lever som en parasit inuti kvinnan. Det innebär att finns det inte tillräckligt av något, ännu värre om det är brist på något, så kommer kvinnans fantastiska inbyggda mekanism att ”forsla över” allt till fostret. Problem uppstår naturligtvis när det inte ens finns tillräckligt att överföra, som tex. vitamin D3-brist, det finns många andra livsnödvändiga substanser, hormoner m.m. som krävs för att bilda ett friskt fullgånget barn.

Ser vi sen på de autoimmuna sjukdomarna, så finns många som drabbar kvinnor oftare än män, verkar det som. En sjukdom jag sett på nära håll, hos en släkting, är MS, Multipel Scleros. Få har den svåraste typen, min vän har den värsta sorten. Det finns ett helt spektrum av autoimmuna sjukdomar som kanske är påverkbara med vitamin D3 …vi glömmer ofta att diabetes typ1 är en av dessa autoimmuna sjukdomar. Vi anser oss veta att det finns ett samband mellan låga D3-nivåer och typ 1-diabetes hos barn. Det finns som sagt många fler.

Elisabeth Puur

KÖPA D-VITAMIN

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22956345

42 kommentarer

  1. För att kommentera ”hen”, så tycker jag att det är lustigt att så många reagerar så starkt, och kopplar ihop det med ”ideologi”. Jag skulle tycka att det vore ett praktiskt litet ord när man diskuterar någon som man inte vet könet på och där könet inte har betydelse. Som ett alternativ till mitt ”kompisen” när vi pratar om att man måste vänta på något grön/orangeklätt barn i rutchkanan, eller när någon med en könlös signatur skrivit något på internet. Att använda det i samband där man känner till könet känns ju lite konstlat.

    Och visst finns det tillräckligt med interventionsstudier för att säga att D-vitamintillskott är bra generellt sett?

    http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=413032

    • Om vi hade haft ett behov av ett ord som ”hen” då hade vi haft ett.
      Det man försöker införa nu är ingen naturlig språklig utveckling. Det är ett politiskt feministiskt påbud!

      • Tummen upp för Elisabeth. Blev så eld och lågor över inlägget att ögonen stannade efter punkt. 🙂

        Jag tror att pengarna styr mycket, mycket mer än vad vi vet. Jag tror också att vi går en spännande framtid till mötes när det gäller kost, hälsa och medicin där folk i allt större utsträckning själva vågar prova vad som funkar för just deras kropp – precis som just nu med lchf och paleo.

  2. Hej!
    Ett jättebra inlägg och bra skrivet. Elisabeth förklarar allt så enkelt och lättbegripligt 🙂

    Undrar om du kan rekommendera ett prisvärt D-vitamin tillskott

    Ha en bra dag…kram

    • Hejsan!
      javisst är alla hennes artiklar jättebra!
      Det finns en länk till ett bra D vitamin lngst ner i artikeln som hon rekommenderar och som vi äter här i familjen.
      Ibland äter vi ett från USA också, men många vill inte beställa från så långt bort och då är Holistics bäst.

  3. På vinterhalvåret här i Sverige tror jag att det kan vara bra att varva D3 kosttillskott med ett solbad i ett modernt solarium då och då. Jag har försökt att läsa på om solarier och vad jag kan förstå så är det en viss mängd UVB ljus i moderna solarier, till skillnad från dom på 80-talet. Det är dock inte lika mycket uvb procentuellt som i det naturliga solljuset, men tillräckligt för att bilda d-vitamin.

  4. Nu blev jag uppriktigt besviken. Du har likt flera fullkomligt missat poängen med hen och förstorat upp det till något det inte är.

    Feministernas påfund? Kul att jag första gången fick höra det från en icke feminist i något helt annat sammanhang för år sedan. Istället för kalla en hund för DEN som om det vore ett TING så kallade hon en hund av okänt/irrelevant kön för HEN.

    Jag tycker hen är ett lysande ord som fyller ett tomrum i språket. Varför fjanta sig och säga ”han eller hon” (eller i text skriva han/hon) istället för säga hen? Varför ska jag säga den om en person eller något annat levande väsen där jag inte vet könet och där det dessutom är irrelevant? Det finns inget vettigt argument emot hen förutom att folk som är rädda för feminister och vill motarbeta allt de kan tänkas vara för.

    Folk verkar också tro att våra kön trillar av att bli kallade hen. Könsförvirrade? All fokus på kön och könsnormer skapare större förvirring hos oss och våra barn. Förväntningarna. Låt barn vara barn, applicera inte vuxna könsegenskaper och tvinga inte in vuxna i könsnormer.

    Jag använder hen och kommer fortsätta göra det. Det faller sig naturligt. Flyter på.

    Att vara stolt över vara kvinna innebär inte att du måste motverka ett rikt språk eller objektsera levande väsen.

      • Tyvärr var det precis vad jag gjorde, jag fastnade i hen. Fick en smärre chock av läsa ditt uttalande. Jag trodde aldrig jag skulle bli upprörd i din blogg, eller läsa något sådant uttalande. Så långt ifrån LCHF en kan komma. Fick läsa stycket både en och två gånger innan jag kommenterade.

        • Nu sker något väldigt intressant, rent psykologiskt.

          Plötsligt, så är själva bokstavsförkortningen LCHF, low-carb-high-fat kidnappad av en feministlobby, eller vad?

          Det finns inga, jag betonar inga samband eller sammanhang mellan LCHF och feminism eller hen-debatt eller what-so-ever.

          Vem har monopol på definitionen av ordet feminism? Ordet ”hen” har inte mycket att göra med jämställdhet att göra, inte heller med själva ordet feminism. Jag föreslår att Mariann lägger kopior av dessa tidlösa formuleringar i ett eget inlägg, med rubrik HEN. Låt debatten fortsätta där, för dem som så orkar.

        • Det är inte mitt uttalande dock. 🙂
          Det är en artikel och jag tycker det är helt ok att Elisabeth uttrycker sin åsikt.
          Precis som andra kan göra det åt annat håll.

    • Varför just HEN? Första gången jag stötte på det ordet, trodde jag att det var höns som debatterades. Jag fick ett skrattanfall när jag förstod vad det handlade om.
      Jag tycker HIN låter mycket bättre! Det ordet finns ju redan!

    • Nu är det så att vi redan , i vårt språk har två ytterligare genus, för det som inte råkar vara han eller hon, maskulinum eller femininum. Reale och neutrum , den och det. Behövs fler?

  5. Elisabeth, en lite fråga som kanske fler vill veta något mer om. Du nämner djuren och att många inte får sol på sig av dem. Ex mina två inne-katter, hur ska jag göra för att se till att de får adekvat mängd d-vitamin?
    De är bara ute och vandrar ibland i koppel, inte alltid sol då ju.

  6. Katter tycker ju som bekant om att sola. Det har alla mina hundar genom åren också gjort. Aldrig har man väl blivit så slickad på – av vovvarna, som när den heta solen solen gjort ens hud sjöblöt av svett. Jag har alltid trott att det har med vitamin D3 att göra:-) och detta ämne diskuteras frekvent i D3-vänlig bloggar.

    Kan man tvätta bort sitt nybildade D3 genom ett frenetiskt duschande, efter solstunden? Slickar djur sin päls oftare, mer intensivt när de ”solbadat”? Det verkar inte finnas några bevis för följande. Men den D3 jag tar, den har bildats i fårull, när fåren varit ute i Australiens heta sol.

    Jag tror att den mesta köpematen till våra keldjur är berikad med vitaminer. Frågan är hur man räknat fram behoven? Har man gjort som för människa … så att ett förhindrande av ett uppmjukat och skört skelett, alltså rakit – är det som avgör vilken mängd som antas förhindra brist? jag har inte hittat nån billig och bra veterinärbok, annars är jag som vanligt intresserad.

    Min katt, var ju utekatt, men nu mest innekatt, får sedan några år en så där en 10 000 enheter i det blod som finns i förpackningen när man köper lever. Hon slickar glatt i sig det. Man kan ge halva dosen också. Vintertid brukar jag nog ge 5000-10 000 i månaden. Hunden fick alltid högre dos – per kg ”kroppsvikt” är ju en golden standard tycker jag. Att som SLV tro att D3 ska doseras samma mängd till 3.5 kg bebis som till 100 kg man, det är logik det, mina vänner:-)

    Vännen Björn ger sina hästar D3, vilket haft fin effekt på päls och annat. Så vitt jag vet så får våra djur som kor och grisar rakit också.

      • Ja, jag öppnar en kapsel och rör ut i blod, nån matsked blod är det väl. Hundar kan man bara stoppa ner i svalget, en bit rå lever ovanpå det, så misstycker de sällan:-)

        Min katt får mest rå mat, olika typer av kött, senor, blodkärl, lever, njure, rå fisk – alltmöjligt och så älskar hon smör!

  7. När det gäller ”hen” – finns det ett behov eller ej, så får vi acceptera att åsikterna är olika. Inget konstigt med det.

    Vad gäller tänkbara problem som konsekvens, så tycker jag att nedanstående länk är ett utmärkt exempel på just det. När jag läser den rädda mammans undringar, inkl gentestning … ööh … så kan jag inte förstå det både mesiga och oärliga svaret från den manlige psykologen. Kanske borde Mariann lägga upp en tråd som heter HEN. Varefter alla diskussioner i ämnet det tredje könet kan ligga för sig och inte belasta vitamin D3, som är ett globalt problem gällande både psykisk och fysisk hälsa, inkl reproduktion, ånyo fysiskt. Läs gärna hela frågan, svaret och alla kommentarer.

    http://www.dn.se/blogg/fragainsidan/2011/11/11/hon-kallar-sig-for-pojke/#comments

    • Nu fungerar inte länken för mig men jag bojkottar DN sen de ”förbjöd” hen i deras texter. De förklarade att de inte ville ta ställning, att förbjuda ett ord är verkligen att ta ställning om något. Pinsamt så det skriker om det.

      • Jaa, Rebecka, då har du verkligen låst in dig i ett hörn. Du har tydligen ingen lust att veta vad för andra argument, andra välutbildade människor kan ha för att utesluta ordbruket ”hen”, allmänt och för våra barn. Personligen tycker jag att vi redan har alltför många barn med diverse psykologiska störningar, för att medvetet vilja åstadkomma/göra flera. Vi skapar patienter i parti och minut numera, något jag beklagar.

        De flesta har en fri vilja att välja, vilket däremot våra barn sällan har … tyvärr.

  8. Ursäkta en sista kommentar om hen;
    Vore det inte bättre att vi såg till att kvinnor fick hela lönen och halva makten än uppfinna nya ord. Och tyvärr vi är långt i från där.

    Bra artikel om D-vitamin, önskar att det skrevs/pratades mer som nådde ut till den stora allmänheten.

    • Ja det är otroligt synd att vi fastnade i ”hen”, när denna artikel just verkligen kom på djupet ang kvinnors hälsa och d vitamin.
      Ibland önskar man att människor bara kunde ”gå förbi” det som dom tycker annorlunda omkring, men jag själv är ju inget vidare på det alltid så… :/

      • Jaa, som det kan bli. För halva artikeln saknas ju, liksom. Jag får kanske köra artikeln ”hen-del 2”. Obs! skämt.

        Jag har svårt för halvfärdiga saker och det handlar naturligtvis om D3 och hälsa. Nästan allt jag skriver handlar om D3 och hälsa, förhoppningsvis om den föbättrade hälsa man får tack vare vitamin D3.

        Det är en enkel metod att förbättra sin hälsa, att ta adekvat dos D3. Andra stora saken man kan göra för sin hälsa är att minimera sitt intag av omega6. Kanske räcker det med att helt utesluta margarin, solros-, majs-, soja- och andra extrema omega6-källor i form av veggisoljor.

        Flera studier pekar på ökad bröstcancerrisk vid intag av mer än 20 gram omega6 dagligen för kvinnor efter klimakteriet. Det är kvinnor med lite östrogen det, precis som alla våra barn har låga nivåer östrogen … Vem vågar tänka tanken ända ut? Vi har inte ätit dessa mängder omega6 förr, det är en relativt ny företeelse.

        • Lyckades övetala min egen mamma (nu pensionär) att ta D-vitamin vilket har resulterat i en upplevd piggare känsla enligt henne. Rikigt kul och själv mår jag också bättre dels av mer D-vitamin och dels ketos.

          • Härligt!:D
            Tänk om mina föräldrar ville lyssna på mig, men dövörat slås till när jag pratar tillskott… 🙁

  9. Du skriver: ”kanske räcker det att helt utesluta margarin, solros-, majs-, soja- och andra extrema omega6-källor i form av veggisoljor.”

    Att, som jag, blanda smör med kallpressad rapsolja för smakens skull kanske då inte är så värst bra?

    • Tja, det är som med allt en dosfråga. Ju mer jag läser på om omega6, desto mindre önskar jag få i mig. Det är i princip omöjligt att nolla omega6, det finns i nästan all mat. Vårt behov av omega6 handlar om några enstaka gram om dagen. Jag brukar säga att idealet är en relation omega6-omega3 och då naturligtvis animaliskt omega3 – är 1:1, men även 2:1 är mycket bra.

      Det finns faktiskt några olika sätt att mäta inflammation i kroppen, ett enkelt test är hs-CRP, högkänsligt CRP. Skall ligga lågt.

  10. Hej ! Så underbart att se en likasinnad jag tjatar o tjatar om detta enkla undemedel Vitamin D3!
    Har gjort så mycket för mig…
    Men nu undrar jag lite vet du något om man kan ge det till katt och i såna fall vilka doser?

    • Ha ha, jadu , jag tjatar här om di vimain stup iett 😉
      Missa inte bloggens hälsoartklar av läkaren Elisabeth Puur, där finner bla jut om katter och hundar. Vill minnas hon bryter en kapsel och ger sina katter max 50.000IE per månad. Men innan du ger det så fråga i henne.

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*