Betesdjur = LIV

naturbete_1på alla upptänkliga sätt.
I LAND skriver man  ”Kattfot och mandelblom försvinner med de betande djuren”

När ska vi förstå att betande djur är nödvändigt för precis allt liv?

De skriver också:

”Varje år delar forskningsråden ut miljonbelopp till forskningsprojekt som avser undersöka orsakerna till varför vissa arter minskar. Vidare läggs medel från Naturvårdsverket och naturvårdsorganisationer för skydd av arter och biotoper. I en annan del av samhället tas politiska beslut som omöjliggör djurhållning. Många småbrukande bönder som hävdar en unik mark med hög artdiversitet har tvingats avveckla sin verksamhet på grund av ekonomiska problem eller tack vare det aggressiva regelverk och den offensiva djurskyddspolitik som bedrivs av länsstyrelser och som i flera fall har resulterat i djurförbud mot enskilda lantbrukare. De betande mularnas arbete upphör och vi ser några år senare nedåtgående numerär för av hävd beroende insekter, fåglar och växter. Utan de djurhållande bönderna förlorar vi vad många hundra års djurhållning skapat i form av extremt värdefull mark och hög artdiversitet. Detta gör mig djupt bekymrad.

Jag frågar mig hur landsbygdsministern och Centerpartiet ser på konsekvensen av att jordbruk avvecklas i snabb takt och att djurhållningen upphör i så högklassiga områden? Är det rimligt att Sverige låter internationellt betydelsefulla områden utarmas och försvinna? Det är kontraproduktivt att staten lägger miljoner årligen på forskning kring varför arter minskar i svensk natur, när regeringen driver en jordbruks- och djurskyddspolitik som gör det allt svårare att försörja sig som jordbrukare och att kunna hålla djur enligt den standard som idag krävs. Hur värdefull är långvarigt hävdad mark? Hur värdefulla är de brukande bönderna?”

Bra frågor som ställs där…

LCHF beskylls ju gärna för att vara miljöovänlig… men om vi ska ha betesdjur överallt behöver vi ju också äta dem 😉
Intressant läsning här om detta ämne

 

 

 

4 kommentarer

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*